Gå direkte til innhold

Teknologisk Møteplass

Den naturlige teknologiske møteplassen mellom energiforsyningen, forskningsmiljøene og leverandørindustrien for idégenerering, strategidiskusjoner og forankring av FoU-prosjekter som finansieres i fellesskap.

Teknologisk Møteplass vil være et viktig virkemiddel for Energi21 i forhold til å operasjonalisere og styrke strategiens anbefalinger.

Varsel om kommende arrangementer legges ut i kalenderen på energi21.no.

Presentasjoner fra tidligere møter kan lastes ned her.
 

Publisert:
08.11.2010