Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om energi21

Energi21 er Norges nasjonale strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Den skal bidra til en samordnet, effektiv og målrettet forsknings- og teknologiinnsats på området. Strategien er utarbeidet av energinæringen selv og gir myndighetene og næringslivet råd om hvordan satsingen på nye teknologier for energisektoren bør innrettes.

Energi21 ble opprettet av Olje- og energidepartementet i 2008 og har et permanent styre med representanter fra energi- og leverandørbedrifter, forsknings- og utdannings-miljøer og myndigheter. Mandatet dekker tematisk hele det stasjonære energisystemet, samt energiteknologier til transportformål.

Energi21-strategien skal henge sammen med norsk energipolitikk for øvrig og har tre mål i sitt mandat som de strategiske anbefalingene skal bidra til:

Mål 1

Økt verdiskaping på grunnlag av nasjonale energiressurser og energiutnyttelse.

Mål 2

Energiomlegging gjennom utvikling av ny teknologi for å begrense energibruk og klimagassutslipp samt produsere mer miljøvennlig energi på en effektiv måte.

Mål 3

Internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og kompetanse innenfor energisektoren.

Strategien prioriterer satsingsområder som myndighetenes virkemiddelapparat innenfor energi-forskning og -innovasjon bør reflektere i sine satsinger. Dette retter seg mot virkemidler hos Norges forskningsråd, Gassnova, Enova, NVE og Innovasjon Norge.

Etter som samfunnet og rammebetingelsene endrer seg over tid, blir strategien revidert av Energi21-styret om lag hvert tredje år. Den nye strategien i 2018 har hatt en omfattende revisjonsprosess, der næringslivet har vært i førersetet, i tett samarbeid med universiteter og forskningsinstitutter. Et utkast til strategi har også vært ute på en bred høring. Mer enn 300 personer fra alle deler av energisektoren har vært involvert i prosessen. Energi21 gir dermed råd som det meste av energibransjen kan stille seg bak.

Energi21s rolle. (Klikk på bildet for større versjon)

Publisert:
03.11.2014
Sist oppdatert:
14.11.2018