Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Transport blir viktig del av strategien

Energi21 har fått utvidet mandatet til å se på energiteknologi for transport. Dette vil bli tatt med i strategiarbeidet mot 2018, og vil omfatte alle energibærerne elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.

(Foto: Lene Mostue)

Det nye mandatet fra Olje- og energidepartementet har presisert at Energi21 ikke bare skal bidra til energiomlegging ved å begrense energibruk, men også ved å begrense klimagassutslipp.

Her er det transport kommer inn. Transportsektoren slipper ut store mengder CO2, enten det er fra biler, skip eller fly. En omlegging av denne sektoren vil være en viktig bidragsyter til å få ned utslippene av klimagasser.

Sverre Aam (Foto: SINTEF) – Transport er en viktig del av omleggingen av energisystemet. Energi21 skal jobbe med klimavennlig transport, inklusive skip, koblet til energisystemet. Vi vil fokusere på klimavennlige energibærere som el, hydrogen og biodrivstoff, sier styreleder i Energi21 Sverre Aam.

Strategien skal skape en helhetlig tenking rundt satsingen på ny energiteknologi gjennom å koble myndigheter, næringslivet og forskningsmiljøer nærmere sammen. Samtidig er det et mål å få større oppslutning om energiforskning generelt og bidra til økt satsing på forskning og utvikling i næringslivet.

Skipsnæringen blir viktig

Elektrifisering av transportsektoren til sjøs og til lands vil påvirke kraftsystemet. Det vil også innfasing av hydrogen. Elbilene har vunnet innpass i det norske markedet, og de første hydrogenbilene ruller på veiene. Samtidig har norsk skipsnæring tatt i bruk energivennlige fremdriftssystemer som gassdrevne skip og elektriske ferjer. Og etter hvert kommer hydrogendrevne skip.

– På skipssektoren har Norge fordelen av å ha industri i alle deler av verdikjeden og har potensial for en stor verdiskaping. Det vil vi ta hensyn til i strategiarbeidet. Det samme gjelder ikke elbiler og hydrogenbiler. Der har vi leverandører bare til systemet rundt bilene. Energi21 vil derfor se spesielt på infrastrukturen rundt elbil og hydrogenbil, sier Aam.

Dette sier mandatet om transport:

«Formålet med strategien skal være å sikre økt bærekraftig verdiskaping og forsyningssikkerhet, gjennom et mer samordnet og økt engasjement i energinæringen når det gjelder forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi for stasjonære formål og transport.»

Det nye mandatet gjelder fra desember 2016. Energi21 skal revidere strategien i 2017 og ha den reviderte versjonen klar i første kvartal i 2018.

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
16.12.2016
Sist oppdatert:
29.06.2017