Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Strategiinnspill om maritim transport

Norge skal bli en spydspiss innen maritime lavutslippsløsninger, enten det er hydrogenteknologi eller batterielektrisk fremdrift. Norge skal også ta en ledende posisjon på autonome fartøy.

(Illustrasjon: Statens vegvesen/Jon Opseth)

Dette er blant ambisjonene innsatsgruppen for fremtidens klimavennlige energiteknologier for lav- og nullutslippsløsninger i maritim transport har spilt inn til Energi21.

Næringsliv, FoU-miljøer og akademia har samarbeidet om felles innspill i forbindelse med Energi21s strategirevisjon.

Solide utgangspunkt for utvikling av klimavennlige maritime transportløsninger

Norge har et komparativt fortrinn i den sterke teknologi- og kompetansebasen innen sjøfart. Den norske maritime klyngen har aktører langs hele verdikjeden, noe som gir et meget godt utgangspunkt for utvikling av nye og innovative maritime fremdriftsløsninger.

Et stort hjemmemarked i kombinasjon med en sterk maritim klynge danner et godt grunnlag for test og demonstrasjoner av nye teknologier og løsninger, før kommersialisering og eksport til det internasjonale markedet.

Næringens ambisjoner

Nærings- og forskningsaktørene har store ambisjoner; Norsk maritim sektor skal bli en internasjonal spydspiss innen klimavennlige lavutslippsløsninger.

Det gjelder både som utvikler og som bruker av klimavennlig energiteknologi i fremdriftsløsningene. Ambisjonen kan oppnås gjennom utvikling på flere områder:

  • Norges store hjemmemarked og strenge miljøkrav utnyttes til å utvikle verdensledende maritime klimavennlige energiteknologier, enten det er hydrogenteknologi, batterielektrisk fremdrift eller LNG-teknologi. Norge vil eksportere klimavennlige teknologier til verdensmarkedet når strengere miljøkrav kommer også der.
  • Norge skal ta en ledende posisjon i utviklingen av autonome maritime fartøy.

For å lykkes  vektlegger innsatsgruppen temaer som utslippsfri maritim verdikjede ,infrastruktur og energitilgang for klimavennlige energiteknologier, batterisystemer, batterimaterialer, ladeteknologi, systemintegrasjon og autonome fartøy.

Strategiinnspill maritim transport 2017 PDF - 230 KB

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
10.10.2017
Sist oppdatert:
10.10.2017