Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Strategiinnspill om landbasert transport

Etablering av en "living lab" for uttesting av nye klimavennlige transportløsninger og et demonstrasjonsprosjekt for elektrifisering av tungtransport.

(Illustrasjon: ABB)

Dette er blant ambisjonene innsatsgruppen for fremtidens klimavennlige energiteknologier for lav- og nullutslippsløsninger i landbasert transport har spilt inn til Energi21.

Næringsliv, FoU-miljøer og akademia har samarbeidet om felles innspill i forbindelse med Energi21s strategirevisjon.

Norges komparative fortrinn ligger særlig i  elektrifiseringen av personbilparken med verdens høyeste elbil-tetthet . Dette gir muligheter i form av  et stort hjemmemarked for uttesting av teknologier og tjenester. Norske aktører har også en solid teknologi- og kompetansebase innen  batterimaterialer og produksjon av batterimoduler.

Næringens ambisjoner

Digitalisering vil føre til endringer langs hele verdikjeden for landtransport, fra utvikling og produksjon av kjøretøyer til sluttbruker og utvikling av transportteknologi. Innsatsgruppen har ambisjoner om å utvikle et ledende digitalt og smart transportsystem, med høy energieffektivitet og utnyttelse av veinettet til et effektivt samspill med energisystemet.

Andre ambisjoner er å etablere produksjon av batterier og brenselceller i Norge, utvikle ladeteknologi med  tilhørende tjenester samt videreutvikle og  forbedre nøkkelkomponenter innen hydrogen- og elektrisitetsbaserte kjøretøy.

For å nå disse ambisjonene anbefaler innsatsgruppen å rette forskningen inn mot temaer som et intelligent transportsystem, effektive markeds- og forretningsmodeller, teknologi for hydrogen- og elkjøretøyer og samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Gruppen anbefaler i alt 12 strategiske forskningstemaer.

Strategiinnspill landbasert transport 2017 PDF - 472 KB

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
10.10.2017
Sist oppdatert:
11.10.2017