Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Seks satsingsområder i ny strategi

I sin tredje strategi har Energi21 pekt ut seks strategiske satsingsområder, og spesielt løftet frem vannkraft og fleksible energisystemer. Strategien og analysene er nå tilgjengelige.

Næringsliv, forskningsmiljøer og myndighetene har gått sammen i Energi21 om den tredje nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi. Strategiprosessen har hatt næringslivet i førersetet.

Strategien skal bidra til mer norsk verdiskaping, mer effektiv ressursutnyttelse i energisektoren og større forsyningssikkerhet gjennom forskning og utvikling av ny teknologi.

Energi21 anbefaler en sterk vekst i de offentlige bevilgningene til forskning, utvikling og demonstrasjon innen 6 strategiske satsingsområder:

  • Vannkraft
  • Fleksible energisystemer
  • Solkraft
  • Offshore vindkraft
  • Energieffektivisering
  • CO2-håndtering

På alle disse fagområdene har Norge komparative fortrinn i fremtidens energimarkeder gjennom naturgitte energiressurser, teknologi- og kompetansebase samt industriell erfaring.

Blant strategiens satsingsområder anbefaler Energi21 spesielt å løfte frem «Vannkraft» og «Fleksible energisystemer». Fagområdene representerer fundamentet i vårt energisystem, og har stor betydning for dagens og fremtidens verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg understreker Energi21 betydningen av å sikre og kontinuerlig videreutvikle kompetanseplattformen som er en forutsetning for hele den tematiske bredden til energiområdet. Det anbefales en bred satsing med basis i god og forutsigbar tilgang på offentlig forskningsmidler, gode markedsinsentiver, samt engasjement og sterk deltakelse fra næringslivsaktørene.

Energi21 anbefaler en finansiell opptrappingsplan over fire år, med en samlet vekst i offentlige bevilgninger på 1 milliard kroner.

 

 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
12.09.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016