Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Løft for vannkraft

Vannkraft er løftet spesielt frem i den nasjonale strategien. Energi21 anbefaler fem forskningstemaer og tre tiltak som skal øke forskning og utvikling på vannkraft.

Stengeventil – Sira Kvina kraftstasjon. (Foto: Sira Kvina kraftselskap)

– Vannkraft ble løftet frem fordi den representerer fundamentet i energiforsyningen i Norge. Samtidig har den et stort potensial for verdiskaping, både med tanke på utnyttelse av vannkraftressursene og for eksport av teknologi, sier direktør Lene Mostue i Energi21.

Gjennomsnittsalderen på norske vannkraftverk er cirka 45 år, og kraftselskapene står overfor store oppgaver for å modernisere dem. Energi21 ser her et mulighetsvindu for å få inn ny teknologi og nye løsninger.

– Her er det viktig å løfte både forsknings- og innovasjonsaktiviteten og utdanningssiden. Det er ikke bare vannkraftverkene som blir eldre, men også de som jobber med dem. Da blir rekruttering viktig, sier Mostue.

Stort internasjonalt marked

Vannkraft vokser raskt internasjonalt. Mens verdens vannkraftverk i dag produserer rundt 3800 TWh årlig, vil produksjonen øke med rundt 2000 TWh innen 2025, ifølge IEAs prognose.

– Norsk aktører har muligheter til å videreutvikle en næring mot disse markedene. Statkraft er aktive som vannkraftoperatør i Sør-Amerika og Asia. Her har leverandørindustrien også et potensial, sier hun.

Få opp forskningen i bransjen

Forskningsinnsatsen på vannkraft har vært veldig lav de siste årene, mye lavere enn den burde være ut fra betydningen vannkraft har for norsk verdiskaping.

– Vi er opptatt av at energibransjen gjør en innsats for å få opp forskningsaktivitetene, sette i gang test- og demonstrasjonsanlegg, og vise innovasjonsevne og -vilje. Det har vært en utfordring å få med næringen i forskningsprosjekter, sier Mostue.

 En annen versjon av denne artikkelen står i årsmeldingen til Norsk Vannkraftsenter 2014.

 

SENTRALE FORSKNINGSTEMA

  • Hydrologi – og tilsig.
  • Fjellanlegg inkludert boreteknologi.
  • Klimaendringenes betydning for potensial, (dam)sikkerhet og vassdragsmiljø.
  • Miljø- og systemtekniske konsekvenser av kort- og langtids balansekraft.
  • Erosjon – og sediment transport (internasjonale problemstillinger).

 

TILTAK

  • Styrke internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid .(fleksibilitet/balansekraft)
  • Støtte test- og demonstrasjonsanlegg og storskala laboratorier.
  • Styrke Norsk Vannkraftsenter.

 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
08.06.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016