Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Kommentar: Kompetanseflyt og næringsutvikling

Energiomleggingen er et av de viktigste tiltakene for å nå nasjonale og globale klimamål. Den vil bli krevende, men åpner for nye markeder for bedrifter som tenker nytt.

Sverre Aam er styreleder i Energi21. (Foto: Ingunn Teigen) Denne kommentaren sto første gang i Energi21-bilag i DN - Fornybare muligheter desember 2015.

Norske leverandørbedrifter til olje- og gassektoren har en tung og verdensledende teknologi- og kompetansebase, og er en viktig ressurs i utvikling av leverandørindustri innen fornybar energi.

Energi21 har pekt ut seks strategiske teknologiområder der Norge har sterk konkurransekraft. Viktige fellesnevnere er kunnskaps- og næringsutvikling, og en raskere flyt av kompetanse mellom næringer som olje/gass, maritim, transport og energi.

Denne kompetanseflyten er helt nødvendig når vi skal utvikle fremtidens energisystem, med gode energiteknologier og løsninger. Ett eksempel er å kombinere IKT og elkraftteknikk til å utvikle fremtidens smarte strømnett. Et annet er materialkunnskap og prosessteknologi til produksjon av solceller.

Hjemmemarkedet er viktig, men eksportmarkedet enda viktigere. EUs store program for forskning og utvikling - Horisont 2020 - er en mulighetens arena for norske bedrifter til å bygge kunnskap og skaffe seg nettverk. Mange norske bedrifter er allerede aktive deltakere og det er plass til flere.

Ordningene for offentlig finansiering av kunnskapsutvikling og næringsutvikling gir gode muligheter for bedriftene og forskningsmiljøene. Utfordringene i den globale energiomleggingen er en gyllen anledning til å markedsføre energibransjen som fremtidig arbeidsplass for unge på terskelen til valg av utdanningsvei. Med en jobb i energibransjen kan de bidra til å redde verden med gode klimavennlige løsninger, skape vekst og utvikle nytt spennende næringsliv.

 

Skrevet av:
Sverre Aam
Publisert:
02.12.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016