Gå direkte til innhold

Jobber for fullt med revisjon av Energi21-strategien

Hvilke teknologiområder bør løftes opp og hvilke bør prioriteres ned? Over hundre sentrale personer i næringsliv, FoU-miljøer og utdanning går nå gjennom teknologiområdene i dagens Energi21-strategi, og tar for seg flere nye.

 

Styret og sekretariatet i Energi21 har lagt opp til en omfattende prosess for å tilpasse Energi21-strategien til utviklingen av teknologier og markeder. De har etablert nye innsatsgrupper og planlagt en rekke strategiske møter der ressurspersoner møtes for å sette opp status for de ulike teknologiområdene og komme med anbefalinger.

Transport er med

Mandatet for Energi21 ble utvidet i fjor til også å se på miljøvennlig energiteknologi for transport. To innsatsgrupper, hver på rundt 25 deltakere, utreder utslippsfri maritim transport og utslippsfri landtransport. De to innsatsgruppene har hatt sine første møter og skal møtes en gang til i løpet av mai før de konkluderer.

Evaluerer område for område

I den gjeldende strategien er seks områder prioritert: Fleksible energisystemer, vannkraft, havvind, solkraft, CCS og energieffektivisering. Mye har skjedd på alle disse teknologiområdene siden strategien ble lagt frem i 2014. Det viste også Omverdensanalysen.

For hvert av områdene fleksible energisystemer, vannkraft, havvind, CO2 håndtering solkraft og energieffektivisering for bygg og energieffektivisering for industri arrangerer Energi21 strategiske arbeidsmøter. I tillegg vil det bli strategimøter om t hydrogen og bioenergi/biodrivstoff.

Energibransjen med tilhørende næringer  er opptatt av digitalisering og markedsdesign, og disse temaene vil bli tatt opp spesielt  i det strategiske arbeidet.

prioritere

I løpet av sommeren og høsten vil styret sammenstille resultatene, prioritere teknologiområder og gjennomføre en helhetlig strategisk analyse. Det vil danne grunnlaget for et utkast til strategi som skal sendes ut på høring i slutten av 2017. Basert på høringsuttalelsene vil styret lage den endelige strategien som skal overrekkes olje- og energiministeren, tentativt i mars 2018.

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
10.05.2017
Sist oppdatert:
27.06.2017