Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Energi21 sender revidert strategi på høring

Den nasjonale strategien Energi21 vil styrke forskning og utvikling rettet mot vannkraft for å utnytte ressursene bedre. Den vil løfte forskning på fleksible energisystemer for å oppnå smart utbygging av nettet. Den reviderte strategien sendes nå ut på høring

På bakgrunn av utviklingen i EU, energimarkedene, næringslivet og klimapolitikken har Energi21 foretatt en større revisjon av den nasjonale strategien for energiforskning.

Forslaget til revidert strategi kan lastes ned fra boksen til høyre
 

I sin reviderte strategi anbefaler Energi21 økt forskning, utvikling og demonstrasjon på seks utvalgte områder, med spesiell innsats på vannkraft og fleksible energisystemer.

- Disse to områdene representerer fundamentet i vårt energisystem og har stor betydning for dagens og fremtidens verdiskaping, sier direktør Lene Mostue i Energi21.

- Forskning og utvikling på vannkraftteknologi har ligget lavt i lang tid, til tross for den betydning vannkraften har for nasjonal verdiskaping. Det skal også bygges mye vannkraft internasjonalt og her norske aktører har komparative fortrinn. Vi må ta vare på vannkraftverkene og utvikle ressursene videre, sier hun.

Norske vannkraftverk produserer årlig rundt 130 TWh. Med en gjennomsnittsalder på 45 år står kraftverkseierne foran en stor investeringsbølge i oppgradering og fornyelse. Her blir det viktig å integrere ny teknologi basert på forskning, testing og demonstrasjon.

Den samme store investeringsboomen kommer i oppgradering og fornyelse av kraftnett, det såkalte fleksible energisystemet, eller «smarte nett».

- Fleksible energisystemer er en forutsetning for omlegging til klimavennlig energi, enten det er bedre overføringsnett eller effektiv lading av elbiler. Når nettselskapene skal gjøre store investeringer på alle nivåer i kraftnettene, trengs både ny teknologi og integrasjon av teknologi i eksisterende systemer, sier Mostue.

De øvrig fire innsatsområdene som løftes frem i Energi21 er solkraft, offshore vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering.

- VI løfter frem tematiske områder der vi har spesielle forutsetninger og der det er behov for styrket forskningsinnsats. Samtidig vil vi rette oppmerksomheten mot fasen der resultatene skal tas i bruk og danne grunnlag for ny næringsvirksomhet. Vi foreslår derfor å styrke innsatsen i denne fasen, blant annet gjennom kraftigere bruk av såkornkapital, sier Sverre Aam, styreleder i Energi21.

Energi21 anbefaler også å videreutvikle en solid energirelatert kompetanseplattform i tillegg til de prioriterte innsatsområdene. Dette skal sikre rekrutteringen og kompetanseheving i industrien.
 

 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
11.04.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016