Gå direkte til innhold

NASJONAL STRATEGI

Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

Næringsliv, forskningsmiljøer og myndighetene har gått sammen i Energi21 om den tredje nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi. Strategiprosessen har hatt næringslivet i førersetet.

Strategien skal bidra til mer norsk verdiskaping, mer effektiv ressursutnyttelse i energisektoren og større forsyningssikkerhet gjennom forskning og utvikling av ny teknologi.

Energi21 anbefaler en sterk vekst i de offentlige bevilgningene til forskning, utvikling og demonstrasjon innen 6 strategiske satsingsområder:

  • Vannkraft
  • Fleksible energisystemer
  • Solkraft
  • Offshore vindkraft
  • Energieffektivisering
  • CO2-håndtering

På alle disse fagområdene har Norge komparative fortrinn i fremtidens energimarkeder gjennom naturgitte energiressurser, teknologi- og kompetansebase samt industriell erfaring.

Blant strategiens satsingsområder anbefaler Energi21 spesielt å løfte frem «Vannkraft» og «Fleksible energisystemer». Fagområdene representerer fundamentet i vårt energisystem, og har stor betydning for dagens og fremtidens verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg understreker Energi21 betydningen av å sikre og kontinuerlig videreutvikle kompetanseplattformen som er en forutsetning for hele den tematiske bredden til energiområdet. Det anbefales en bred satsing med basis i god og forutsigbar tilgang på offentlig forskningsmidler, gode markedsinsentiver, samt engasjement og sterk deltakelse fra næringslivsaktørene.

Energi21 anbefaler en finansiell opptrappingsplan over fire år, med en samlet vekst i offentlige bevilgninger på 1 milliard kroner.

Du kan laste ned Energi21 Strategi 2014 del 1 og del 2 under Dokumenter til høyre.

Publisert:
08.06.2015
Sist oppdatert:
29.06.2017