Gå direkte til innhold

STRATEGI 2018

Styret i Energi21 har lagt frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.

Strategien anbefaler økt forsknings- og innovasjonsinnsats på seks satsingsområder.

Strategien ble overlevert Olje- og energiderpartementet 15. juni 2018.

 

Energi21_strategi_2018 PDF - 17,4 MB

Presentasjon Energi21 Strategi 2018 PDF - 4,4 MB

 

Publisert:
12.03.2018
Sist oppdatert:
15.06.2018