Gå direkte til innhold
 • NASJONAL STRATEGI

  Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

  Strategien prioriterer de seks områdene vannkraft, fleksible energisystemer, solkraft, offshore vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering, og anbefaler spesielt å løfte frem vannkraft og fleksible energisystemer.

  Les mer

 • – Delta i forsknings- og demonstrasjonsprosjekter

  Direktør Lene Mostue i Energi21 oppfordrer aktørene i energibransjen til å være med på å skape en god plattform for kommersialisering av klimavennlig energiteknologi i Norge.

  Les mer
 • Hvordan få forskningsresultatene til markedet

  Bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi mangler ofte kapital til kommersialisering. En ny rapport fra Energi21 avdekker hva bedrifter og investorer mener er årsakene. Studien kan åpne for å gjøre bransjen mer attraktiv for investorene.

  Les mer
 • Energi21-bilag i Dagens Næringsliv

  "Fornybare muligheter" presenterer næringsliv, forskning og efftekten av offtenlig finansiering innen fornybar energiteknologi.

  Les mer
 • Energi21s innspill til energimeldingen

  Styret i Energi21 anbefaler at Energi21-strategien legges til grunn i når Regjeringen skal prioritere satsingsområder i energimeldingen.

  Les mer
 • Strategien på en-to-tre

  Energi21 dekker en rekke områder innenfor norsk energiforskning. Få den store oversikten og detaljer om ditt fagområde.

  Les mer
Flere nyheter